donderdag 30 juni 2011

YGO (Young Grunn Ontwerpers)

Volgens veel jonge designers / ontwerpers mist het Noorden die essentiƫle aansluiting met de (inter)nationale designwereld, waardoor het voor lokale, jonge ontwerpers moeilijk is, om zich staande te houden en die nodige ontwikkeling en groei vanuit deze discipline soms onmogelijk lijkt. Daarom ziet NP3 de noodzaak om deze getalenteerde jonge creatieven een plek te bieden waarin ze met de benodigde ondersteuning, inhoudelijke, zakelijke en technische coaching op verschillende facetten die volgende noodzakelijke stap kunnen maken. Met YGO beoogt NP3 het Groningse designtalent dichter bij de Nederlandse en mogelijk zelfs de internationale experimentele ontwerp-cultuur te brengen.
In 2010 start NP3 wederom een langlopend coachingtraject: YGO (Young Grunn Ontwerpers), waarin de twee jonge Groningse Ontwerpers Jetske de Groot en Jauke van den Brink de kans krijgen om onder begeleiding hun bovenregionale ambities verder te ontplooien en te realiseren. In 2011 opent NP3 een derde locatie, de nieuwe project- en expositieruimte NP3.tmp (ca. 450 m2), een experimenteel en innovatief gebouw. De YGO’s krijgen de kans om met NP3.tmp als uitgangspunt, te experimenteren met zowel, de binnenruimte, de gevel van het pand, de aansluitende buitenruimte maar ook met duurzaamheid van materiaal, sociale context en de tijdelijkheid of tussentijd van de microstad Open Lab Ebbinge.
Gedurende het YGO-traject biedt NP3 Jetske en Jauke de mogelijkheid, zich zowel inhoudelijk, zakelijk en promotioneel te ontplooien en te experimenteren. Het traject bestaat voor een groot deel uit een (voor)onderzoek, waarin de ontwerpers in samenwerking met elkaar een nieuw, transmediaal design concept ontwikkelen, waarin zij hun ervaring en kennis vergroten en uiteindelijk toewerken naar een tastbaar, fysiek resultaat dat zij in, op of rondom NP3.tmp gaan presenteren. Net als bij het project YGA, het voorgaande coachingproject specifiek voor jonge Groningse kunstenaars, stelt NP3 ook de ontwerpers een werk- en ontwikkelbudget ter beschikking, waarmee zij nieuw werk kunnen realiseren en aanspraak kunnen maken op externe coaching.

Het coachingstraject YGO is mede mogelijk gemaakt door het Groningse Nieuwe budget van de Gemeente Groningen.